W załączeniu znajduje się odpowiedź z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury na wniosek Nr 5/2020 Konwentu Wójtów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie jak najszybszego zatwierdzenia list złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Edycja 2021 oraz dla przypomnienia treść złożonego wniosku.