liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 137 szt.

liczba zawartych umów - 115 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 71 szt.

kwota wypłaconych dotacji - 1 605 840,20 zł

Dane na dzień: 05.04.2024r.