Gmina Cekcyn w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu konkurs na "Kształtowanie przestrzeni publicznej" złożyła wniosek o dofinansowanie pn. " Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje".

Projekt obejmuje budowę w trzech miejscowościach placów rekreacyjnych ze wydzielonymi strefami dla dzieci z elementami placu zabaw i osób 50 + z urządzeniami fitness, stołem do gry w szachy i ławkami. Wybór koncepcji i miejsca realizacji projektu poprzedzony został uchwaleniem przez zebrania wiejskie Planów Odnowy Miejscowości, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Cekcyn.

Gmina ogłosiła  konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, w którym w każdej z miejscowości wpłynęła jedna oferta. Następnie odbyło się głosowanie Mieszkańców, czy przedstawiona koncepcja ma zostać zrealizowana. W Ostrowie zagłosowało 50 Mieszkańców, w Krzywogońcu 48 głosów Mieszkańców wybrało koncepcję do realizacji, natomiast w Zdrojach karty do głosowania złożyło 51 osób.

Wartość kosztorysowa projektu wynosi: 229 330,20 zł przy dofinansowaniu do 63,63%, tj. 145 922 zł.

Teraz urząd będzie czekał na ocenę wniosku. Termin realizacji zadania został wskazany do 31 grudnia 2021 r.

 

Widok na kawałek zimi , gdzie ma powstać nowy plac zabaw.

 

Widok na stary zniszczony plac zabaw w Krzywogońcu

 

Widok na pole i las, gdzie ma powstaać w przyszłości nowy plac rekreacyjny.

 

 Mapa. Projekt zagospodarowania działki

Mapa. Projekt zagospodarowania działki w Krzywogońcu

Mapa. Projekt zagospodarowania działki w Zdrojach.