Gmina Cekcyn informuje, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach pozycji  : Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp)” dla współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”.

  Uzasadnienie:

            Cena ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

            Po zweryfikowaniu warunków zamówienia ponownie zwrócimy się do Państwa
o złożenie oferty.

Unieważnienie zapytania ofertowego