Zamawiający Gmina Cekcyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Gadżety promocyjne” w ramach projektu pn. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEKCYN“ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Download this file (zap ofertowe gadżety.doc)zap ofertowe gadżety.doc[ ]144 kB