W okresie od maja do września uczestniczyliśmy w projekcie Biblioteki Gminnej „Biblioteka lubi smyka”

W ramach tego projektu w naszych grupach zabawowych bibliotekarki naszej gminy czytały dzieciom bajki z wykorzystaniem kukiełek i plansz bajkowych, odbywały się spotkania w bibliotece a wszystkie grupy wyjechały do teatru Baj Pomorski w Toruniu.W lipcu u sierpniu maluchy uczestniczyły  w świetlicowych biwakach letnich 
w Trzebcinach ( biwaki dofinansowane ze środków GKRPAiPN).
24 września grupa z Ostrowa spotkała się z leśnikiem.
18 października maluchy włączyły się też wspólnie ze starszymi uczestnikami zajęć świetlicowych w przygotowanie przedstawienia w ramach  Festiwalu Teatralnego Świetlic Wiejskich.


Również w październiku odbyła się wizyta ewaluacyjna FRD – ewaluatorka  spotkała się z zespołem CDiR oraz rodzicami GZ w Brzoziu i Ludwichowie.