Po wakacyjnej przerwie wznowiony został cykl spotkań "Z książką do przedszkola", którego celem jest promowanie zalet płynących z czytania oraz zachęcenie dzieci do odwiedzania biblioteki. Książki dobierane są z uwzględnieniem realizowanego w danej grupie zagadnienia. Czytaniu książek towarzyszą rozmowy i zabawy edukacyjne. W listopadzie z dziećmi z grupy Świerki rozmawialiśmy o dobrym zachowaniu w oparciu o książkę "Jak małpka Florek nauczyła się grzeczności", z dziećmi z grupy Cisy, po wysłuchaniu opowiadania z książki "Moje prawa ważna sprawa" o prawach dzieci. Tematem spotkania w grupie Dęby było zdrowe odżywanie, którego punktem wyjścia była książka o bardzo głodnej gąsienicy. Z dziećmi z grupy Brzozy poznawaliśmy stare sprzęty gospodarstwa domowego w oparciu o książkę "Dawniej i dziś". Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się stare żelazko, moździerz, waga czy aparat telefoniczny.

 

W grupie Brzozy

W grupie Cisy

W grupie Dęby

W grupie Świerki