W dniu 15 czerwca 2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Iwcu odbyło się drugie spotkane z cyklu „Senior i poezja”, realizowanego w ramach projektu „Teraz na seniora czeka biblioteka”. Tematem przewodnim czwartkowego spotkania, prowadzonego przez Panią Felicytę Król-Pawelską, były ”Małe i duże nazwiska poetów”. W interpretacji uczestników spotkania wysłuchaliśmy wierszy znanych poetów, wśród których znaleźli się:

Aleksander Fredro – „Odludki i poeta”
Juliusz Słowacki – „W pamiętniku Zofii Bobrówny”
Cyprian Kamil Norwid – „Tęskno mi, Panie”
Krzysztof Kamil Baczyński – „Elegia o chłopcu polskim”
Julian Tuwim – „Czyhanie na Boga”, „Chrystusie”
Maria Konopnicka – „Stefek Burczymucha”
Karol Wojtyła – _Miłość”, „Do sosny polskiej”.

W kolejnej części spotkania uczestnicy wybierali tomik mieszkańców naszej gminy i czytali zawarty w nim wiersz. Wysłuchaliśmy również krótkich informacji biograficznych o lokalnych poetach.

Na zakończenie wysłuchaliśmy wiersza pani Gertrudy Gromowskiej „Podziw nad wielkością Stwórcy” w wykonaniu samej Autorki. Pani Gertruda jest inicjatorką wydania tomików „Strofy z szuflady”, w których znalazły się wiersze mieszkańców naszej gminy.

Jednym z elementów spotkania było także zwiedzanie filii bibliotecznej oraz pogadanka o formach pracy biblioteki..

Muzycznym tłem spotkania, przy słodkim poczęstunku i kawie, była poezja śpiewana w wykonaniu Marka Grechuty i Grzegorza Turnaua.