W minioną sobotę (9. września) biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji, jaką było Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem", która wybrana została z racji obchodzonej w tym roku 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.