W piątek dnia 24.04.2009r. na zajęciach poświęconych książce
odbył się finał konkursu czytelniczego

 " Książka moim przyjacielem"

Wyróżnione zostały następujące osoby:

 Wiktoria  Brygman,
    Anna  Dzwonkowska
 Martyna  Gwizdała
Paulina  Jasińska
Izabela  Pilarska
             Aleksandra  Świerczynska
Ilona  Walenty
Pamela  Zajler

Uczestnicy  wykonali na konkurs zeszyty, w których przedstawili
opisy oraz ilustracje na temat przeczytanych przez siebie książek.
Są wśród nich bardzo aktywni młodzi czytelnicy naszej biblioteki.
Nagrodzono ich książkami oraz drobnymi upominkami.