Na podstawie art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 87) podaje się do publicznej wiadomości na stronie instytucji kultury umowę w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie oraz Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, których podpisanie poprzedziło powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie Zarządzeniem Nr 36/2024 r. Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Zarządzeniem Wójta Gminy Cekcyn na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Cekcynie od dnia 1 maja 2024 r. została powołana Pani Izabela Złotowska.