Dzieci oraz młodzież z kół zaineresowań Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie spotkali się na wspólnym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 20 grudnia. Grupa Teatralna "Promyczki" przygotowała spektakl teatralny o tematyce bożonarodzeniowej. Po przedstawieniu, podzieleniu sie opłatkiem, zaśpiewaniu kolędy dzieci zasiadły przy drobnym poczęstunku oraz  otrzymały skromny upominek.


Część uczestników spotkania opłatkowego, ponieważ pozostali poszli do kościoła na roraty.


Grupa Teatralna "Promyczki".