Tegoroczne Dożynki Gminne odbywały się w dwóch sołectwach: Zdroje i Zielonka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętego Mateusza w Zdrojach. Część oficjalno-artystyczna miała miejsce na placu za budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Zielonce. Korowód dożynkowy prowadzili starości dożynek zabytkową „warszawą”.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Anna Łobocka i Pan Piotr Skrzypiński.
Pani Anna wspólnie z mężem Januszem oraz córkami Natalią i Martyną od 1992 r. prowadzą swoje 22 ha gospodarstwo w miejscowości Ludwichowo.
Pan Piotr Skrzypiński prowadzi gospodarstwo rolne o pow. ponad 26 ha użytków rolnych od roku 1984 w miejscowości Zielonka. Prowadzi je wspólnie z żoną Anitą. W pracy pomagają dzieci: Koleta, Patryk i Kasia oraz ojciec Paweł.

Część oficjalna rozpoczęła się powitaniem gości i dzieleniem chleba. W tym roku 9 sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, które startowały w konkursie w dwóch kategoriach wieniec tradycyjny i wieniec nietradycyjny.
Oto wyniki konkursu na wieniec dożynkowy:
WIENIEC TRADYCYJNY:
I miejsce – Sołectwo Nowy Sumin
II miejsce – Sołectwo Cekcyn
III miejsce – Sołectwo Małe Gacno

WIENIEC NIETRADYCYJNY:
I miejsce – Sołectwo Zielonka
Wieńce oceniała komisja w składzie: Pani Wiesława Weltrowska, Pani Dorota Gromowska - Starosta Powiatu Tucholskiego, Pani Maria Jagła- Bonk, Pan Piotr Puchowski i Pani Anita Skrzypińska.

Oprócz konkursu na wieńce corocznie odbywa się konkurs ekologiczny dla sołectw gminy Cekcyn, którego rozstrzygnięcie miało miejsce na dożynkach. I tak:
I miejsce - Sołectwo Wielkie Budziska
II miejsce - Sołectwo Zielonka
III miejsce-  Sołectwo Małe Gacno
IV miejsce-  Sołectwo Iwiec
V miejsce -  Sołectwo Nowy Sumin
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Cześć artystyczną zapewniła nam Orkiestra „Campanella” z Cekcyna pod kierownictwem Magdaleny, Anny i Adama Filipskich, Zespół Wokalny „Cisowianie” z instruktorem Ewą Kuligowską, który wykonał wspaniałe pieśni dożynkowe, przedstawienie legendy "Leśniczy z Gołąbka" w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Wiejskiej z  Zalesia z instruktorem Zofią Peplińską, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zielonki pod opieka pań Moniki Janiak i Niny Szczęsnej oraz kabaret „Ciacho” z Ciechocina, który rozbawił wszystkich do łez.

Dzieci i dorośli mieli możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach m.in. tarcia ziemniaków, ubijania jajek, wyścigi w kaloszach.  Można było również spróbować swoich sił w strzelaniu z wiatrówki, pod okiem Pana Jana Maniowskiego. Poczęstunek dla gości przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zielonki, którym bardzo serdecznie dziękujemy!
Do tańca przygrywał zespół ze Śliwic.


Dziękujemy Banku Spółdzielczemu w Cekcynie za wsparcie finansowe
Dożynek Gminnych.

Powitanie przybyłych przez Wójta Gminy Cekcyn Jacka Brygmana, Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Bortę i Sekretarz Gminy Justynę Gackowską.


Starościna p. Anna Łobocka  Starosta p. Piotr Skrzypiński.


Dzielenie chleba.


Orkiestra "Campanella" pod kierownictwem Magdaleny, Anny i Adama Filipskich.


Zespół Wokalny "Cisowianie".


Grupa Teatralna ze Świetlicy Wiejskiej z Zalesia.


Dzieci oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej z Zielonki.


Nagrodzone Sołectwa w Konkursie Ekologicznym dla Sołectw Gminy Cekcyn.
I m-ce Sołectwo Wielkie Budziska
II m-ce Sołectwo Zielonka
III m-ce Sołectwo Małe Gacno
IV m-ce Sołectwo Iwiec
V m-ce Sołectwo Nowy Sumin.


Konkursy dla dzieci i dorosłych.


Kabaret "Ciacho" z Ciechocina.


Stoisko Banku Spółdzielczego Oddział w Cekcynie.


Strzelanie z wiatrówki p. Jan Maniowski.


Komisja konkursowa oceniająca wieńce Dożynkowe w składzie p. Wiesława Weltrowska, p. Dorota Gromowska - Starosta Powiatu Tucholskiego, p. Maria Jagła- Bonk, p. Piotr Puchowski i p. Anita Skrzypińska.

I m-ce w kategorii wieniec tradycyjny zajęło Sołectwo Nowy Sumin.

II m-ce w kategorii wieniec tradycyjny zajęło Sołectwo Cekcyn.

III m-ce w kategorii wieniec tradycyjny zajęło Sołectwo Małe Gacno.

I m-ce w kategorii wieniec nietradycyjny zajęło Sołectwo Zielonka.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Zielonka.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Iwiec.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Ostrowo.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Zdroje.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Male Gacno.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Cekcyn.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Nowy Sumin.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Wysoka.

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Zalesie.