W m-cach listopad -  grudzień 2014 jako Nieformalna Grupa Seniorów uczestniczyłyśmy w realizacji projektu gminnego „Bory Tucholskie – początek przygody” – nasz wkład to opracowanie questu „Ktokolwiek będziesz w trzebcińskiej stronie”. 
Testowaliśmy też Qest w Krzywogońcu