W załączeniu znajdują się prezentacje przedstawione na XXXV posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 3 grudnia 2021 r.  w formie zdalnej.