Poniżej znajdują się prezentacje przedstawione na XXXX posiedzeniu Konwentu Wójtów, które dobyło się 20 września 2023 r. w Zamku Bierzgłowskim, w Gminie Łubianka.