Poniżej znajdują się prezentacje przedstawione na XVII Konwencie Wójtów, który odbył się 12 maja 2016 r. w Gminie Łubianka

Na posiedzeniu XVI Konwentu Wójtów, który odbył się 4 lutego 2016 r. w Lnianie przedstawiono następujące prezentacje:

Podczas obrad XIII Konwentu Wójtów, które miały miejsce w 23 stycznia 2015 r. w Obrowie zostały przedstawione następujące prezentacje.