20 listopada 2017 roku podsumowaliśmy projekt "Seniorzy w Re(Akcji) w Gminie Cekcyn". Podczas spotkania omówiliśmy działania projektowe przeprowadzone wspólnie z seniorami, którzy byli głównymi odbiorcami projektu. Koordynatorki projektu: Małgorzata Behrendt oraz Justyna Wilkiewicz, opowiedziały o celach projektu, a także o przeprowadzonych spotkaniach z Policją oraz z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wspólnie z prowadzącym zajęcia z samoobrony opisali, jakie techniki samoobrony poznali seniorzy. Uczestnicy konferencji obejrzeli nakręcony filmik pt. "Ku przestrodze, nie tylko dla Seniorów".
Sami uczestnicy projektu podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami z udziału w projekcie, gdzie byli żywo zainteresowani kontynuacją prowadzonych spotkań, czy zajęć.
Zaproszeni goście również zabrali głos, wyrażając swoją aprobatę z zrealizowanych działań. Na zakończenie wszyscy skosztowali przepysznego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Dziękujemy wszystkim Seniorom za udział i zaangażowanie w projekcie oraz prowadzącym spotkania i zajęcia z samoobrony za przychylność i współpracę. Dziękujemy.
"Projekt dofinansowany w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

 

Koordynatorki Projektu: Małgorzata Behrendt oraz Justyna Wilkiewicz