W czwartek 14 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Ekspert Pan Adam Stańczyk przedstawił krótką diagnozę gminy oraz omówił projekty infrastrukturalne i społeczne, które znalazły się w programie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi, jednak żadne uwagi i nowe propozycje nie wpłynęły.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.