Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn” odbyły się w dniach od 18 do 25 września 2017 r. Projekt dokumentu został umieszczony na stronie www.bip.cekcyn.pl, www.cekcyn.pl/rewitalizacja oraz dostępny był w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie.

W okresie trwania konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag i wniosków drogą mailową oraz osobiście w Urzędzie Gminy.

W okresie trwania konsultacji zgłoszono jedną nową propozycję : budowę drogi asfaltowej do kolonii Lubińsk (propozycja przesłana drogą elektroniczną, dnia 19.09.2017 r.). Wniosek nie został uwzględniony, ponieważ obejmował inwestycję poza obszarem rewitalizacji. W toku konsultacji zgłoszono poprawki oczywistych omyłek pisarskich, które uwzględniono w Programie.