W dniu 3 lipca 2017 r. odbyły się ostatnie w roku akademickim 2016/2017 zajęcia jogi. Zajęcia ukończyło 11 Słuchaczek UTW WSG.