W celu ułatwienia hodowcom trzody chlewnej stosowania zasad bioasekuracji aby uchronić się przed ASF zamieszczamy wzory ulotek informacyjnych oraz dokumentów, które powinny być stosowane przez osoby posiadające w swoim gospodarstwie świnie :

Ulotka informacyjna cz. I

Ulotka informacyjna cz. II

zasady prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń,

Lista preparatów do dezynfekcji rąk, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,

Przestrzeganie zasad bioasekuracji

Spis świń w gospodarstwie,

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,

Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

 

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem gminnym ds. ASF - Panią Małgorzatą Behrendt:

tel: 52 33 47 558 lub 531 403 010