liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 117 szt.

liczba zawartych umów - 110 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 64 szt.

kwota wypłaconych dotacji - 1 396 141,53 zł

Dane na dzień: 08.01.2024r.