liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 106 szt.

liczba zawartych umów - 99 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 60 szt.

kwota wypłaconych dotacji – 1 254 410,89 zł

Dane na dzień: 04.10.2023r.