liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 94 szt.

liczba zawartych umów - 90 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 57 szt.

kwota wypłaconych dotacji - 959.134,86 zł

Dane na dzień: 03.07.2023r.