czyste powietrze

 

 

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 106 szt.

liczba zawartych umów - 99 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 60 szt.

kwota wypłaconych dotacji – 1 254 410,89 zł

Dane na dzień: 04.10.2023r.

 

 

 

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 94 szt.

liczba zawartych umów - 90 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 57 szt.

kwota wypłaconych dotacji - 959.134,86 zł

Dane na dzień: 03.07.2023r.

 

Informacja

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

- podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,

Informacja

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie przy ul. Szkolnej 2 (biuro nr 18, II piętro) i czynny jest 5 dni w tygodniu. Godziny pracy punktu: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 12.00-14.00, wtorek w godzinach 15.00-17.00, piątek w godzinach 11.00-13.00.

Informacja

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

73 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

47 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

586 732 zł

Stan na dzień 07.10.2022 r.