Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Cekcynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.cekcyn.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Nazwa instytucji: Urząd Gminy w Cekcynie
Adres: ulica Szkolna 2
Kod pocztowy: 89-511
Miejscowość: Cekcyn
Telefon: +48523347550
E-mail: gmina @ cekcyn.pl
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /767v6xypml/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 17.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00

 
Data publikacji strony internetowej: 2022-01-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępna cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

    podwyższony kontrast
    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Szczęsna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48523347550 wew. 55
Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Cekcynie znajduje się od ulicy Szkolnej 2 w Cekcynie.

W budynku Urzędu Gminy znajdują się również: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie, Gminny Zespół Oświatowy i Gminna Biblioteka Publiczna, do której wejście znajduje się od strony budynku GOK w Cekcynie.

Budynek Urzędu Gminy w Cekcynie nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia do budynku.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku znajdują się wyznaczone, bezpłatne dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku Urzędu Gminy w Cekcynie może wejść osoba z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
W Urzędzie Gminy w Cekcynie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.