W piątek, 6 marca zakończył się Kongres XXV - lecia Samorządu Terytorialnego. W Poznaniu  spotkali się przedstawiciele sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych, które tworzą Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na kongresie spotkało się ponad 1300 samorządowców z całego kraju.  Podczas obrad wybrano również nowego Przewodniczącego, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z Członków Zarządu został Wójt Gminy Cekcyn - Jacek Brygman.
Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, rozwój demokracji lokalnej oraz integracja gmin. Organizacja swoje cele realizuje poprzez udział w pracach legislacyjnych, w komisjach sejmowych, w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czy w pracach instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich. W dwudniowym Kongresie udział wzięli również: Prezydent RP - Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów - Ewa Kopacz, Minister Spraw Zagranicznych - Grzegorz Schetyna, Minister Administracji i Cyfryzacji - Andrzej Halicki, Minister Infrastruktury i Rozwoju - Maria Wasiak oraz Profesor Jerzy Buzek.