Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-03-05,
w godzinach:  5 mar 09:00 - 5 mar 12:30
Zdroje 68, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-03-05,
w godzinach:  5 mar 08:00 - 5 mar 13:30
Trzebciny numery: od 23 do 29 oraz 47, i przyległe.

Plakat promujacy program Opeki wytchniniowej. Dwoje ludzi trzymających się za ręce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłosił nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Druki można pobrać na stronie: http://www.gops.cekcyn.pl/aktualnosci

Przyjmowanie wniosków trwa do 1 marca br. , do godz. 14.00.

godło Polski: orzeł biały i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Informujemy, że od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy