Prezydium Konwentu Wójtów ogłasza konkurs na LOGO konwentu. Zachęcamy do udziału wszystkie uzdolnione osoby, konkurs ma formułę otwartą.  Szczegóły znajdują się w załącznikach. Na prace czekamy do 30 czerwca 2015 r. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna.