Informuję, iż w związku z nawałnicą, która przeszła nad powiatem tucholskim w dniu 11 sierpnia br. w budynku Starostwa Tucholskiego, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody pok, nr 1, a także w budynkach Nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica i Trzebciny, przyjmowane są wnioski w sprawie określenia szkód oraz dofinansowania odnowienia powierzchni leśnej w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.tucholski.pl oraz www.bippowiat.tuchola.pl.