Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Gmina Cekcyn wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy pod tytułem „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu grantowego: 84.000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.
Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 150 osób dorosłych powyżej 25 roku życia, mieszkańców gminy Cekcyn objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).
W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół podstawowych z terenu gminy Cekcyn.
Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia. W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:
Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

Szkolenie będzie trwało łącznie 12 godzin (3 spotkania po 4 godziny), w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie lub po skompletowaniu grupy na dany moduł tematyczny w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 17 Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, osoba do kontaktu - Ilona Lesikowska tel. 782-808-724.

Jeśli chcą Państwo zapisać się na szkolenie lub sprawdzić dostępne terminy szkoleń można skorzystać także z systemu rezerwacji i dokonać najkorzystniejszego dla siebie wyboru: https://fwzr.pl/rezerwacje/.
Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnego doświadczonego instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering.

Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.