Od września 2018 r. dziewięciu mieszkańców gminy Cekcyn (w wieku powyżej 60 lat), a zarazem Słuchaczy UTW WSG filia w Cekcynie, korzystało z bezpłatnej edukacji zdrowotnej i ćwiczeń w ramach "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", który finansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Cekcyn (wynajem sali i wynagrodzenie trenera).


Seniorzy zostali poddani bezpłatnym badaniom kontrolnym ogólnolekarskim, testom sprawnościowym i psychologicznym oraz ocenie składu masy ciała czy EKG. Ćwiczenia o charakterze usprawniającym oraz wzmacniającym  mięśnie całego ciała wykonywane były przez okres 3 miesięcy 3 razy w tygodniu po godzinie na hali sportowej w Cekcynie pod nadzorem trenerów: Tomasza Słomińskiego i Bolesława Krajny.
"Pionierzy" Programu w gminie Cekcyn są usatysfakcjonowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji Programu, a trenerzy dumni z solidnego uczestnictwa seniorów w zajęciach i ich postępów.