Obszar Cekcyn, Lubiewo
w dniach: 2019-04-24,
w godzinach: 24 kwi 10:30 - 24 kwi 14:00
Płazowo, Świt, Szumiąca, Huta od 80 do 174, Bysław od 62
do 80, i przyległe.