Poniżej podajemy numery telefonów osób i instytucji z którymi można kontaktować się w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Cekcyn.

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 240

Stacjonarny 52 336 12 20 lub komórkowy 698771933 (dyżurny).

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Stacjonarny 52 559 01 12 lub komórkowy 696 050 438.

Zimowe utrzymanie dróg należących do Gminy Cekcyn

Pracownik Urzędu Gminy w Cekcynie tel. 52 33 47 565 oraz sołtysi poszczególnych sołectw.