Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie prowadzi kwalifikację rodzin i osób do otrzymywania żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 plus.

W związku z tym prosimy osoby/rodziny chcące skorzystać z pomocy żywnościowej  o telefoniczny kontakt z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka (52 3347553, 52 3347554) w celu uzyskania „Skierowania do odbioru żywności”.

WAŻNE

Osoby/rodziny chcące uzyskać "Skierowanie do odbioru żywności" w grudniu br. zobowiązane są telefonicznie oświadczyć o wszystkich osiągniętych dochodach (wypłaconych) w miesiącu listopadzie 2022r. (Skierowanie wystawione w styczniu 2023r. – dochody uzyskane w grudniu 2022r. itd.).

W przypadku osób, które przystąpią do programu po raz pierwszy konieczne jest zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w celu przedstawienia sytuacji dochodowej.

 

Kryterium dochodowe:

Dochód netto dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.707,20 zł
Dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 1.320,00 zł.