Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na Animatora Sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" w 2023 roku.
Zgodnie z założeniami projektu Animatorem Sportu może zostać osoba, która posiada umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające na inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na obiektach Orlik.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 11 stycznia 2023r. do godz. 15.30 z adnotacją na kopercie: "Nabór na stanowisko Animatora Sportu" - w Urzędzie Gminy w Cekcynie – Sekretariat - pokój nr 24.Adres: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Download this file (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt[ ]6 kB
Download this file (Ogłoszenie.PDF)Ogłoszenie.PDF[ ]993 kB