Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-16,
w godzinach: 16 sty 08:00 - 16 sty 12:00
Trzebciny od numeru 53D do 53G oraz od 59 do 59C, i przyległe.