Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji

– stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu tucholskiego na otwarte spotkanie branżowe, które służyć ma poznaniu potrzeb lokalnych organizacji, ich potencjału, a także poznaniu oczekiwań w zakresie inicjatyw, jakie powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie.

Przypomnijmy, że w obecnym okresie programowania lokalne organizacje pozarządowe mogły liczyć na dedykowane im wsparcie w postaci:

  • grantów służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa (historycznego, przyrodniczego, kulturowego),  jak również podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w wysokości od 5 tys. do 20 tys. zł,
  • grantów służących rozwojowi infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł,
  • grantów służących aktywizacji lokalnych społeczności (w szczególności osób starszych, dzieci i młodzieży czy osób z niepełnosprawnością) w wysokości do 50 tys. zł.

Jakie działania powinny być dofinansowywane w kolejnej perspektywie? Zachęcamy do udziału w otwartej dyskusji.

Termin spotkania: 29.03.2023 r. (środa)
Miejsce: sala konferencyjna Lokalnego Centrum Rozwoju w Tucholi (ul. Kolejowa 4, budynek dworca)
Godzina: 16.30-18.30

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 27.03.2023 r. (poniedziałek) poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
Biuro: ul. Kolejowa 4, 89-500 Tuchola
tel. 523361213