25 kwietnia 2023 r. odbyło się podpisanie umów na realizację inwestycji drogowych w miejscowościach: Trzebciny, Iwiec, Ostrowo, Zamarte, Krzywogoniec, Lubińsk oraz Cekcyn ul. Madera i ul. Polna. Inwestycje dofinansowane są w wysokości 9.685.143,98 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Na budowę drogi gminnej nr 010323C Cekcyn - Lubińsk - Iwiec od km 0+0,024 do km 2+600 w miejscowości Lubińsk uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.465.277 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.