27 kwietnia 2023 r. odbyło się XVI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

Podczas posiedzenia złożono sprawozdanie z uczestnictwa przedstawicieli Rady w dwudniowym spotkaniu dot. środowisk senioralnych woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Inowrocławiu w dniach 20-21 kwietnia br.

Doprecyzowano szczegóły przebiegu seminarium rad seniorów województwa kujawsko-pomorskiego, które zaplanowano w dniach 10-12 maja br. oraz dokonano podziału zadań dla członków Rady zaangażowanych w organizację seminarium. Zapoznano się z pismem Starosty Tucholskiego nr OR.033.1.20.2023.ZP z 30 marca br. w zakresie przebudowy problematycznego skrzyżowania dróg powiatowych 1023C i 1024C (koło sklepu Groszek w Cekcynie). Ponadto Rada otrzymała do zapoznania ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów wyznaczono na 13 czerwca br.