W dniu 18 kwietnia 2023 r. podpisaliśmy z przedsiębiorstwem Budowlanym WODKAN sp. z o. o. z Bydgoszczy umowę na realizację budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Cekcyn, Stary Sumin, Wysoka, Zdroje i Okoninek. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 1 808 100,00 zł a termin realizacji 6 miesięcy.

  Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 95%.