Gmina Cekcyn jest w trakcie realizacji projektu pn. "Doposażenie świetlic wiejskich wraz z wymianą systemu ogrzewania w miejscowościach: Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Budziska i Zielonka". Projekt dofinansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". Wysokość dofinansowania 138.804,00 zł. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę starych kotłów węglowych na kotły zasilane na pellet w 4. świetlicach oraz doposażone w sprzęt komputerowy: laptopy, rzutniki i ekrany.
Termin realizacji projektu został przewidziany do końca czerwca 2023 r.

Zadanie w części wymiany kotłów realizuje firma Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda, Dolne Wymiary, 86-200 Chełmno, wartość zadania 247.230,00 zł
Zadanie w części doposażenia świetlic w sprzęt komputerowy zrealizowała firma ZONEO OLEKSIEWICZ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno: wartość zadania 41.733,90 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Doposażenie świetlic wiejskich wraz z wymianą systemu ogrzewania w miejscowościach: Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Budziska i Zielonka, mająca na celu realizację inwestycji zapewniającą odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestników społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, przez co przyczyni się do poprawy jakości życia i rozwoju lokalnego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.