Co będziemy mieszać chochlą w borowiackiej grapie? - zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu LSR na lata 2021-2027

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego, w szczególności sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), podmiotów gospodarczych oraz instytucji z sektora publicznego, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Grantobiorców LGD na otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego dyskutować będziemy o projekcie nowej LSR.

Na podstawie spotkań, rozmów, ankiet wybraliśmy cele i przedsięwzięcia,  które można będzie  sfinansować w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Określiliśmy planowany budżet i wskaźniki. Podczas spotkania konsultacyjnego chcemy przedstawić Państwu efekty naszej wspólnej pracy i poprosić o uwagi do projektu dokumentu.

Termin spotkania: 23.05.2023 r. (wtorek)
Miejsce: sala konferencyjna Lokalnego Centrum Rozwoju w Tucholi (ul. Kolejowa 4, budynek dworca)
Godzina: 16.00-18.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 18.04.2023 r. (czwartek) poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY