1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Cekcyn
  2. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Cekcynie do dnia 19 czerwca 2023r.
  3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane drewno: działka nr 787/5 obręb Cekcyn, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 52 33 47 565.
  4. Dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne stosy z zastrzeżeniem, że oferta obejmuje całą masę w danym stosie.
  5. Składniki majątku podlegające sprzedaży:

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku

 

Nr stosu

 

Ilość w mp w stosie

Cena wywoławcza (brutto)

 

1.

 

Drewno opałowe topola 1,60 m dł.

 

 

2292

 

14,59

 

1050,48 zł

 

2.

 

 

Drewno opałowe topola 1,60 m dł.

 

 

2293

 

8,94

 

643,68 zł

 

 

3.

 

 

Drewno opałowe topola 2,00 m dł.

 

 

2294

 

2,70

 

194,40 zł

 

4.

 

 

Drewno opałowe topola 1,50 m dł.

 

 

2295

 

2,30

 

165,60 zł

 

5.

 

 

Drewno opałowe topola 1,50 m dł.

 

2296

 

1,20

 

86,40 zł

 

6.

 

 

Drewno opałowe topola 1,40 m dł.

 

2297

 

2,02

 

145,44 zł

 

7.

 

 

Drewno opałowe topola 3,40 m dł.

 

 

2299

 

8,16

 

587,52 zł

 

  1. Termin i sposób składania ofert:

      1) Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2023 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy
           w Cekcynie ul. Szkolna 2, pokój nr 24.

     2)  Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup  

          drewna”.

     3) Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
         ogłoszenia oraz zawierać zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach

         związanych z przeprowadzanym postępowaniem stanowiącą załącznik nr 2 do

         niniejszego ogłoszenia.

    4) Oferty złożone po terminie, na formularzu innym niż załącznik nr 1, oraz z oferowaną   

         ceną niższą niż cena wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

5) W przypadku gdy ceny w ofertach będą takie same, brana będzie pod uwagę oferta, która
    wpłynie jako pierwsza.

6) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez

    prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 7 dni.

7) Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu
    52 33 47 565.

 

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy[ ]25 kB
Download this file (Obowiązek informacyjny_RODO.doc)RODO[ ]35 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]284 kB