Plakat informujący o otwartym turnieju charytatywnym.

 

REGULAMIN OTWARTEGO INDYWIDUALNEGO III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO "GRAMY DLA JARKA" W DNIU 5 SIERPNIA 2023 ROKU O GODZ. 10:00 W CEKCYNIE

1. CEL : Zbiórka na protezę dla Jarka. Upowszechnienie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktywna forma spędzenia czasu.2. ORGANIZATOR : Urząd Gminy w Cekcynie, Hala Widowiskowo-sportowa w Cekcynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy „CIS” Cekcyn, HYLMET S.J. Tygodnik Tucholski.

3. TERMIN I MIEJSCE : Turniej zostanie przeprowadzony na hali Widowiskowo-sportowej w Cekcynie ( ul. Szkolna) w dniu 5 sierpnia 2023r. o godz. 10:00. Zapisy przyjmowane będą osobiście w dniu zawodów do godziny 9:45. Losowanie rozpocznie się o godzinie 9:55.

4. UCZESTNICTWO : Turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach (bez podziału na amatorów i zawodowców) – open do 49 roku życia, seniorzy starsi 50+, kobiety open. W przypadku małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. Minimalna ilość uczestników dla rozegrania jednej kategorii to 8 osób. Zawodnik ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii. W zawodach mogą brać udział zawodnicy wszystkich lig.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA : System przeprowadzenia turnieju ustala organizator. Uzależniony jest od ilości zawodników biorących udział w turnieju. Turniej odbędzie się na 12 stołach, piłeczkami organizatora.

6. SPRAWY FINANSOWE : Wpisowe do turnieju we wszystkich kategoriach to 10zł i całość zebrana zostaje przekazana na zbiórkę. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu i diet pokrywają sami zainteresowani biorący udział w turnieju.

7. NAGRODY : Najlepsi zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają puchary i dyplomy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : Zawodniczki i zawodnicy do 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna (formularz w załączniku). Zawodniczki i zawodnicy powyżej 18 roku życia wpisując się na listę zgłoszeń oświadczają, że uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy turnieju powinni posiadać strój sportowy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

ORGANIZATORZY

https://tygodnik.pl/.../12379_jarek-kania-moja-historia...