Nazwa Oferenta: Gminny Ludowy Klub Sportowy CIS Cekcyn
Tytuł oferty: „Rozwój i wsparcie sekcji tenisa stołowego, piłki nożnej i minigolfa”.

Data złożenia oferty: 24.07.2023r.
Termin realizacji zadania: 30.08.2023r. – 26.11.2023r.
Wnioskowana wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) oferta zgłoszona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy CIS Cekcyn została zamieszczona do publicznej wiadomości na okres od 25 lipca 2023r. do 01 sierpnia 2023r.:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn,
  • na stronie internetowej Gminy Cekcyn,
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cekcyn.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

Załączniki:
Download this file (informacja .pdf)informacja .pdf[ ]215 kB