Plakat informacyjny o imprezie plenerowej w Brzoziu - 12 sierpnia 2023 r.