Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-09-18,
w godzinach: 18 wrz 08:30 - 18 wrz 12:00
Iwiec numery: 89, od 103 do 114 oraz 134, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-09-19,
w godzinach: 19 wrz 08:00 - 19 wrz 16:30
Cekcyn ul. Wczasowa 44, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-09-19,
w godzinach: 19 wrz 08:30 - 19 wrz 12:00
Krzywogoniec numery: 161, 162, 163, 192, 193, i przyległe.