Informujemy, że w dniu 31 października 2023 r. państwowy regulator PGW Wody Polskie obwieścił na stronie BIP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-89-2023-dw-11-z-dnia-18-pazdziernika-2023-roku.html zatwierdzone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Cekcyn.